Košarica
Prijavi se
@e-pošta
059 134 073

VRAČILA


Več, in v formalnejši obliki, o vračilih, garancijah in stvarnih napakah najdete v splošnih pogojih.
Še več pa v zakonu o varstvu potrošnikov ter v obligacijskemu zakoniku.


Ko blago prejmete ste dolžni opraviti pregled prejetega blaga. Pregled ste dolžni opraviti v kolikor želite ohraniti svoje pravice (vračilo blaga in odstop od pogodbe, uveljavljanje očitne stvarne napake). Pregled ne zajema uporabe. Z uporabo se odrekate pravici do vračila blaga.
Tudi blaga z napako ne uporabljajte.
Časovni roki so določeni z namenom, da potrošnik lahko opravi pregled, četudi se znajde v manjši časovni stiski. Roki niso določeni z namenom, da ima kupec določeno dobo brezplačne uporabe ali testiranja. Tega ne odobrava zakonodaja in tudi Panthera ne. Takšni zahtevki bodo brez izjem zavrnjeni.

Ne glede na vrsto vračila morete artiklom priložiti informacije (dopis) o:

 • kateri način vračila uveljavljate (garancija, stvarna napaka, vračilo) [izbira obrazca],
 • dodatne podatke, odvisno od razloga vračila [izpolnitev obrazca] in
 • kdo ste in na katero pogodbo se vrnjeni artikel navezuje, tako da lahko pogodbo oz. račun najdemo v sistemu [izpolnitev obrazca ali kopija računa].

Izberite obrazec:


Prosimo vas, da nam ne vračate blaga brez obrazca. Če vam je tiskanje obrazca oteženo (nimate tiskalnika), potem priložite dopis napisan na roko, pri tem pa se ravnajte po navodilih obrazca.
Paketov z odkupnino ne sprejemamo.
Blago pred oddajo na pošto ustrezno zaščitite, tudi embalažo. Na embalažo ne pišite in ne lepite etiket, lepilnega traku,..

Običajno je da:
V primeru želje vračila uporabite pravico do vračila v 14 dnevnemu roku.
V primeru napake uveljavljate garancijo.
V primeru nedelovanja že ob prejemu blaga in želje po odstopu od pogodbe uveljavljate stvarno napako.

1 - PREJETO BLAGO NE DELUJE


Blago vrnete na garancijo ali uveljavljate stvarno napako. Blago, ki ga vračate vrnite v stanju, kot je opisano pod točko (VRAČILO V 14 DNEH - ODSTOP OD POGODBE). Blago, ki ga prejmemo v vračilo je običajno delujoče. Razlog, da blago "ne deluje", je v večini primerov v nekompatibilnosti, napačni uporabi, nakupu napačnega artikla, napaka v opisu,.. Rešitev na vaši strani, bi običajno bila zamenjava z drugim, ne enakim ampak podobnim artiklom ali vračilo kupnine (nenamerno ste izbrali torej napačen način vračila). Ker pa blago ni bilo vrnjeno v stanju, primernem za uveljavljanje pravice vračila v 14 dneh, nimamo druge možnosti kot da blago zavrnemo, saj vrnjenega blaga ne moremo vrniti v prodajo. Takšna rešitev pogosto ni dobra za vas, s tem pa tudi za nas ne, saj nam vaša izkušnja nekaj pomeni. Zato je zelo pomembno, da vrnete blago v stanju primernem za nadaljnjo prodajo. Seveda, ko je blago dejansko v okvari je enako vaša dolžnost, da vrnete blago z vsemi dodatki, ki ste jih prejeli. Bistvena razlika je, da blago ne bo vrnjeno v prodajo in s tem tudi stanje blaga ni tako izjemnega pomena. Ampak takšni primeri so bistveno redkejši. Ocenjujemo, da je zgolj 10% vračil blaga iz naslova "PREJETO BLAGO NE DELUJE", dajansko v okvari.

Tudi, če je napaka v opisu ali kako drugače izvira na naši strani, vam ne moremo odobriti vračila artikla, ki ni primeren za nadaljnjo prodajo. Vaša dolžnost je opraviti pregled blaga!

2 - VRAČILO V 14 DNEH - ODSTOP OD POGODBE


Pravne osebe(računi izdani na podjetje) nimajo pravice do vračila in odstopa od pogodbe.

Gre za posebno poslovno prakso, ki se jo uporablja v primerih spletnih nakupov (sklepanje pogodb na daljavo). Tako je tudi postopanje pri uveljavljanju te pravice temu primerno. Z blagom lahko ravnate, kot bi z njim lahko ravnali v trgovini ob navzočnosti trgovca. Blaga ne morete testirati, uporabljati,.. blago, ki ga vračate ni vaša last. Zato z njim ravnajte spoštljivo in pazljivo, tudi z embalažo.

Časovni roki: Potrošnik ima pravico do vračila blaga najkasneje v 14 dneh po prevzemu blaga.
Potrošnik lahko vračilo najavi na najkasneje v 14 dni po prevzemu blaga. V tem primeru mora blago vrniti najkasneje v roku 14 dni od dne najave.

Prosimo vas, da vračilo opravite kar se da hitro.

Če je res, da:

 • blaga niste uporabljali,
 • embalaže niste odpirali,
 • blaga se niste dotaknili.

Potem ste do vračila upravičeni. Razloga za vračilo vam ni potrebno navajati.

Če je res, da:

 • ste ebalažo odprli,
 • ste se blaga dotikali,..

Potem navedite razlog vračila. Blago in vse kar je bilo priloženo spravite v embalažo. Na embalažo ne lepite ali pišite.

Če je res, da:

 • ima blago znake uporabe,
 • je umazano,
 • je embalaža uničena,..

Potem blaga ne morete vrniti in odstopiti od pogodbe.

Če je res, da:

 • blago ne deluje,
 • mu manjka bistvena lastnost za uporabo.

Blago vrnite pod garancijo (popravilo) ali pa kot stvarno napako, kjer kot željeno rešitev stvarne napake ustrezno obkrožite željeno rešitev (vračilo kupnine, zamenjava ali popravilo).

3 - GARANCIJA


Garancija je vračilo blaga v popravilo, ko le ta odpove v garancijkem obdobju, četudi je bilo uporabljano v skladu z navodili za uporabo. Garancijo kupec naslovi na naslov proizvajalca ali na pooblaščenega serviserja. Garancijo uveljavljajte z garancijskim listom in računom prodajalca.

Proizvajalec je dolžan napako odpraviti v 45 dneh od prejema blaga, sicer pa izdelek zamenjati z drugim enakovrednim izdelkom.

Kupec lahko garancijo naslovi tudi na naslov prodajalca.

Garancija se opravi v skladu z garancijskimi pogoji, navedenimi na garancijskem listu. Ko je garancija utemeljena, kupec z uveljavljanjem garancije nima nobenih stroškov.

Priporočljivo je, da blago naslovite neposredno na naslov pooblaščenega serviserja, saj boste tako hitreje prišli do rešitve. Blago vedno vrnite skupaj z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki ste jih ob artiklu prejeli.

Časovni roki: Potrošnik upošteva garancijsko dobo določeno na računu ali garancijskem listu.

4 - STVARNA NAPAKA


Za stvarno napako gre:

če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Primernost artikla se preverja tako, da se primerja z drugim brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.


Kako kupec uveljavlja stvarno napako?

Kupec nam mora omogočiti pregled blaga.
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam mora podati natančen opis stvarne napake.


Časovni roki:
Tukaj navedeni roki so najkasnejši roki, pri tem pa se ne obremenjujejo z vrsto blaga oz. na sporazum med prodajalcem in kupcem.
Doba je sicer odvisna od vrste blaga ter od sporazuma med prodajalcem in kupcem. Več o tem je navedeno v splošnih pogojih, obligacijskem zakoniku in zakonu o varstvu potrošnikov.
Potrošnik najkasneje v roku 2 mesecev po odkritju stvarne napake o njej obvesti prodajalca.
Potrošnik lahko uveljavlja stvarno napako v roku 6 mesecev po prejemu blaga.
Potrošnik lahko uveljavlja stvarno napako v roku 2 let po prejemu blaga, pri čemer je njegova dolžnost, dokazati da je napaka obstajala že ob prevzemu blaga.